Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

Ved å kvalifisere til Globale Bonuspotter er du med på å dele %-andel av selskapets totale omsetning på verdensbasis. 

Hvor mye det utgjør, er basert på omsetning, og hvor mange som er kvalifisert til å motta den. 

Income Position Bonus

Tjen ved å bygge & lede nye team i dybden

Vær med på å dele 2% av firmaets globale omsetning . 

Hver gang du optimaliserer en Inntekst Posisjon (IP) tjener du en andel.

Jo flere "IP" du optimaliserer på en uke, jo flere andeler får du.


Pay Line Bonus

Tjen ved å bygge & lede nye team i bredden

Vær med på å dele 1% av firmaets globale omsetning. 

Ved å legge til nye linjer som "optimaliserer" realiserer du for andeler av Pay Line Bonus. 

Jo flere linjer som optimaliserer, jo flere andeler får du. 


Income Position Bonus

Hver gang du Optimaliserer en Inntekts Posisjon som består av 2 linjer med minst 13.334 poeng tjener du andeler av denne Bonusen. 

Desto flere IP du har optimalisert på en uke, desto flere andeler får du. 

Første IP= 2 andeler. 

Andre IP = 4 + de 2 fra nr. 1 = 6 

Tredje IP: 6 + 4 fra nr. 2 + 2 fra nr. 1 = 12  

$250 er basert på utbetalinger de siste årene 4 - 5 årene. Oms har øket, men flere har kvalifisert seg. 

Pay Line Bonus

Ved å legge til nye linjer (Pay Lines) som optimaliserer tjener du andeler av denne Bonusen. 

Desto flere Pay Lines du har optimalisert på en uke, desto flere andeler får du. 

Første Linje lagt til = 2 andeler. 

AndreLinje lagt til = 4 + de 2 fra nr. 1 = 6 

Tredje Linje lagt til: 6 + 4 fra nr. 2 + 2 fra nr. 1 = 12 


$400  er basert på utbetalinger de siste årene 4 - 5 årene. Oms har øket, men flere har kvalifisert seg. 

For mer informasjon

  • Alf Ringdal

    Inger Falkevik

  • +47 926 85 445

    +47 922 93 868

  • Bygget med GrooveFunnels – Det beste digitale redskap 

    Få din egen GRATIS builder